Ogłoszenia

8 października 2017

  1. Dziś XVII Dzień Papieski pod hasłem: "Idźmy naprzód z nadzieją". Wypełnijmy ten dzień refleksją nad nauką JPII, żarliwą modlitwą, szczególnie na Różańcu i wesprzyjmy ofiarami dzieło papieskie – stypendia dla zdolnej a biednej młodzieży. Przed kościołem Caritas zbiera na ten cel ofiary. Zbiórka w Dzień Papieski to przejaw miłości do Jana Pawła II i młodzieży. Bóg zapłać.
  1. We piątek - 13 października - zapraszamy na ostatnie w tym roku nabożeństwo fatimskie. Początek o g. 17.00
  1. W sobotę - 14 – Dzień Nauczyciela. Na Różańcu będziemy się modlić za naszych nauczycieli. Zapraszamy. Katecheci z naszej parafii w tym dniu pielgrzymują na Święty Krzyż.
  1. W przyszłą niedzielę, z racji 33 rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, w naszym kościele Msza za Ojczyznę o g. 10.00. Natomiast na wszystkich Mszach św. wystąpi promotor kultu bł. ks. Jerzego Popiełuszki, p. Marek Kędziorek, który w nawiązaniu do 70 rocznicy urodzin Kapłana Męczennika, poprzez słowo świadectwa przybliży nam jego osobę i nauczanie. Po każdej Mszy św. będzie można nabyć komplet płyt z kazaniami ks. Jerzego. W tych dniach będzie można także w naszym kościele zapoznać się z wystawą poświęconą Błogosławionemu Kapłanowi.
  1. Na tamie uroczystości ku czci ks. Jerzego  odbędą się 18 października. Początek przy krzyżu na tamie o g. 16.30.
  1. Teologiczne Towarzystwo Naukowe zaprasza na kolejne sympozjum – tym razem z racji 500-lecie Reformacji - w auli WSD 10.X. o g. 15.30. Z referatami wystąpią:
  • Pastor z Włocławka – ks. Dawid Mendrok
  • Ks. prof. Wojciech Hanc – ekspert ekumenizmu polskiego.
  1. Przyjmujemy na wypominki roczne i jednorazowe za naszych zmarłych. Pamiętajmy o obowiązku modlitwy za tych, którym tak wiele w naszym życiu zawdzięczamy.
  1. Zachęcamy do nabywania kalendarzy religijnych i czytania prasy katolickiej.
Kategoria: