Misje parafialne

Umiłowani w Panu Siostry i Bracia,

Już za kilka dni razem z całą wspólnotą parafialną będziemy przeżywali święty czas Misji. Za pośrednictwem niniejszego wydawnictwa pragnę osobiście zaprosić każdego z Was do udziału w tych nadzwyczajnych ćwiczeniach duchownych w Roku Św. Józefa i beatyfikacji dwóch naszych wybitnych rodaków: Prymasa Tysiąclecia - ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego i Matki Niewidomych: bł. Elżbiety Róży Czackiej.

     Misje Święte - to spotkanie wszystkich Parafian z Chrystusem w Jego Słowie i Sakramentach Świętych. Będziemy je przeżywali w miesiącu maryjnym, różańcowym, w bliskości z uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym: od niedzieli 24 października do piątku 29 października 2021 r.

Współczesny świat rozpędzony osiągnięciami techniki, nie zatrzymał się nawet w doświadczeniu pandemii i jej dramatycznych skutków, czy ograniczeń. Jednak sam postęp technologiczny, bez rozwoju wewnętrznego i zakorzenienia  w Bogu, staje się niebezpieczny. Człowiek zamiast szczęścia, przeżywa smutek, znużenie, głęboki zawód i poczucie osamotnienia. Trafnie wyraził to przed wiekami Św. Augustyn pisząc: „Stworzyłeś nas Boże dla Siebie i niespokojne jest serce nasze dopóki nie spocznie w Tobie.”

Misje Święte to wielka szansa dla każdego z nas. Tylko Chrystus ma Słowa Życia, które inspirują, otwierają nas na Jego obecność i dar łaski. W tym czasie Chrystus pragnie przyjść do każdego człowieka, również zagubionego, doświadczanego i cierpiącego. To ważny czas także dla osób przeżywających trudności i kryzysy wiary.

Drodzy Siostry i Bracia! Przyjmijcie proszę Jezusowe zaproszenie i przyjdźcie do „źródła żywej wody”. Napełnijcie wasze serca nadzieją i radością z faktu, że Jest Ktoś, kto umiłował nas od zawsze i już na zawsze.

Matce Najświętszej, Królowej Różańcowej i Świętemu Józefowi oddajemy to wielkie dzieło ewangelizacyjne – powierzając Ojca Misjonarza: ks. dr Piotra Prusakiewicza CSMA i każdego z Was.

Ks. proboszcz Świerad z wikariuszami: ks. Sławkiem i ks. Dawidem

 Modlitwa za misje parafialne

Panie Jezu, który ukochałeś nas do końca i nie chcesz śmierci grzesznika,

ale by nawrócił się i żył. Powierzamy Ci z ufnością czas naszych misji parafialnych i prosimy – Ześlij Ducha Świętego na serca wszystkich parafian. Umocnij to co słabe, ulecz to co chore, pojednaj co skłócone, oświeć to co zakryte ciemnościami grzechu, uwolnij to co w kajdanach nałogów, ożyw to co duchowo umarłe. Udziel każdemu obfitości swoich darów i pomóż otworzyć serca na ogrom Twojej łaski.

Niech czas głoszenia Dobrej Nowiny odmieni oblicze naszej parafialnej ziemi.

Maryjo Gwiazdo Ewangelizacji – módl się za nami.

Święty Michale Archaniele i świeci patronowie nasi – módlcie się za nami. Amen.