Liturgia

Posługa zmarłym

Pogrzeb katolicki przysługuje wierzącym i praktykującym członkom wspólnoty parafialnej. Obejmuje on:

  • Modlitwy w kaplicy przedpogrzebowej. 
  • Mszę świętą z ciałem zmarłego w kościele. 
  • Liturgię pogrzebową na cmentarzu.

W uzasadnionych przypadkach forma pogrzebu może być zmieniona. 

Parafia dysponuje kaplicą przedpogrzebową z chłodnią do przechowywania zwłok na 4 trumny. 

Dla członków wspólnoty parafialnej chłodnie udostępniane są nieodpłatnie. 

Formalności pogrzebowe załatwia rodzina zmarłego. Do nich należy:

  • Uzgodnienie termin pogrzebu z władzami cmentarza i parafii. 
  • Dostarczenie do kancelarii parafialnej z aktu zgonu i zaświadczenia o udzielonych zmarłemu sakramentach. 
  • Ustalenie z kapłanem formy i szczegółów ceremonii pogrzebowej.

Podczas Mszy świętej pogrzebowej jest zawsze okazja do spowiedzi oraz zamówienia Mszy świętych w intencji zmarłego.

Kategoria: