Liturgia

Sakrament małżeństwa

Sakrament przymierza małżeńskiego, przez który mężczyzna i kobieta stanowią między sobą wewnętrzną wspólnotę życia i miłości, powstał z woli Stwórcy, który wyposażył je we własne prawa. Z natury jest on nastawiony na dobro współmałżonków, a także na zrodzone i wychowane potomstwo. Małżeństwo ochrzczonych zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramenty. Małżeństwo opiera się na zgodności obu stron, to znaczy na woli wzajemnego i trwałego oddania się sobie w celu przeżywania przymierza wiernej i płodnej miłości.

Sakrament małżeństwa powinien być zawierany publicznie, w ramach celebracji liturgicznej, wobec kapłana oraz świadków i zgromadzenia wiernych. 

Do istoty małżeństwa należy jedność, nierozerwalność i otwartość na płodność. Poligamia jest przeciwna jedności małżeństwa; rozwód rozłącza to, co Bóg złączył. Odrzucenie płodności pozbawia życie małżeńskie dziecka, które jest "najcenniejszym darem małżeństwa". 

Dopóki żyje prawowity współmałżonek, zawarcie powtórnego związku przez rozwiedzionych sprzeciwia się zamysłowi i prawuBożemu. Osoby rozwiedzione zawierające nowy związek nie są wyłączone z Kościoła, ale nie mogą przystępować do Komunii świętej. Powinny jednak prowadzić życie chrześcijańskie, zwłaszcza wychowując swoje dzieci w duchu wiary.

W parafii Najświętszego Zbawiciela przed zawarciem związku małżeńskiego obowiązują następujące formalności: 

 1. Do kancelarii parafii narzeczonej, narzeczeni zgłaszają się na 3 miesiące przed zawarciem małżeństwa i przedstawiają dokumenty: 
  • metryki chrztu z adnotacją: "do ślubu kościelnego", 
  • metryki bierzmowania, 
  • świadectwo nauki religii z ostatniej klasy, 
  • świadectwo katechizacji przedmałżeńskiej, 
  • dokument z USC do zawarcia małżeństwa "konkordatowego" . 
 2. Po przedstawieniu w/w dokumentów w parafii narzeczonej lub narzeczonego, spisywany jest protokół kanonicznego badania narzeczonych, głoszone są zapowiedzi a narzeczeni odbywają 3 spotkania w poradnictwie rodzinnym. 
 3. Narzeczeni w ramach przygotowania duchowego winni przystąpić do spowiedzi świętej: 
  • pierwszy raz przed rozpoczęciem załatwiania formalności związanych ze ślubem, 
  • drugi raz tuż przed ślubem. 
 4. W tygodniu przed zawarciem liturgii sakramentu małżeństwa, narzeczeni zgłaszają się do parafialnej kancelarii, celem spisania i podpisania aktu ślubu.

Poradnictwo Rodzinne we Włocławku

 • Parafia św. Józefa, ul. Promienna - w poniedziałki o godz. 17:00 
 • Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Ostrowska - we wtorki o godz. 16:00.
Kategoria: