Liturgia

Sakrament kapłaństwa

Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełnianie w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej. Obejmuje on trzy stopnie: episkopat, prezbiteriat i diakonat. Pełniący urząd święceń wykonują swoja posługę wobec Ludu Bożego przez nauczanie, kult Boży i rządy pasterskie. 

Sakrament święceń udzielany jest przez włożenie rąk, któremu towarzyszy uroczysta modlitwa konsekracyjna. Prosi się w niej Boga, by otrzymującemu święcenia udzielił łask Ducha Świętego, potrzebnych dla jego posług. Święcenia wyciskają niezatarty charakter sakramentalny. 

Kościół udziela sakramentu święceń tylko mężczyzną ochrzczonym, których zdolności do wykonywania posługi kapłańskiej zostały staranie rozeznane. 

Z parafii Najświętszego Zbawiciela wywodzą się następujący kapłani: 

  • ks. prał. Marek Sobociński 
  • ks. prob. Zbigniew Kwiatkowski 
  • ks. prob. Paweł Jabłoński 
  • ks. Jarosław Olszewicz
  • o. Emanuel Matusiak 

Przy parafii Najświętszego Zbawiciela przygotowywali się do kapłaństwa:

  • ks. Antoni Wojciechowski
  • ks. Witold Dorsz

Obecnie do kapłaństwa przygotowują się:

  • Piotr Alabrudziński
  • Michał Laskowski

 

Kategoria: