Kazania

100-lecie Fatimy

„Moje Niepokalane Serce zatryumfuje”

Rozpoczęcie parafialnego jubileuszu fatimskiego 13 maja 2017 r.

       Wczoraj – 13 maja 2017 r. – rozpoczął się wielki Jubileusz objawień fatimskich. W Fatimie zebrały się rzesze pielgrzymów z papieżem Franciszkiem na czele, którzy na uroczystej sumie maryjnej oddali świat Niepokalanemu Sercu Maryi a papież kanonizował dwoje fatimskich dzieci. To kolejny papież, który podejmuje tę inicjatywę dla ratowania świata i ludzkości:

 • Najpierw Pius XII nauczał: „Skończył się czas powątpiewania w objawienia w Fatimie. Nastał czas działania”.
 • Jan Paweł II w homilii w Fatimie, 13 maja 1982 r. mówił: „Wołanie zawarte w orędziu Maryi z Fatimy jest tak głęboko zakorzenione w Ewangelii i całej Tradycji, że Kościół czuje, iż orędzie to nakłada na niego obowiązek wysłuchania go”  a w 2004 roku przed figurą Matki Bożej sprowadzonej z Fatimy na Placu św. Piotra oddał świat i Rosję Niepokalanemu Sercu Maryi.

Skąd taki niepokój i lęk na początku XX wieku, że Bóg wysyła Maryję do małej wioski w Portugalii z tak wielkim orędziem?

Bo 100 lat temu zagrażała światu potrójna  katastrofa :

 • katastrofa  polityczna - tryumf komunizmu na Wschodzie, a masońskiego liberalizmu na Zachodzie.
 • katastrofa religijna-  niszczenie Kościoła na wszystkich frontach. Czas ten nazywano  Golgotą naszej Matki Kościoła.  
 • katastrofa  wiecznego  potępienia  jako    konsekwencja    pierwszej   i drugiej, a jest nią wieczne potępienie niezliczonej liczby dusz. 

Matka Najświętsza w Fatimie objawia się trójce dzieci: Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie i w swoim orędziu przekazanym przez te dzieci nawołuje do pokuty, modlitwy, nawrócenia, szczególnie zaś do modlitwy o nawrócenia Rosji.

Fatimska Pani,  jak mówi później siostra Łucja, chce „dać światu dwa ostatnie lekarstwa:  Różaniec  i  Nabożeństwo  do  Niepokalanego Serca Maryi”.

Dzięki tym dwom nabożeństwom wypełnią się wielkie obietnice Fatimy:

 • na świat spłynie pokój,
 • ludzkość powróci do Boga,  
 • Niepokalane Serce Maryi stanie się źródłem łask, które zatopią zło.

W tymże 1917 cały świat usłyszał w Fatimie

 • Odmawiajcie różaniec codziennie, abyście uprosili pokój dla świata i koniec wojny.
 • Módlcie się, módlcie się wiele i czyńcie ofiary za grzeszników,
 • Nawracajcie się i żałujcie za swoje grzechy.
 • Jeżeli moje prośby zostaną wysłuchane, Rosja nawróci się i nastanie pokój. Jeżeli nie, [kraj ten] rozpowszechni swe błędy po świecie, wywołując wojny i prześladowania Kościoła Świętego. Dobrzy będą umęczeni, Ojciec Święty będzie musiał wiele wycierpieć, różne narody będą unicestwione. Na koniec moje Niepokalane Serce zatriumfuje.

Nasza parafia przejęła się treścią orędzia fatimskiego szczególnie od 1995 r. Wybraliśmy się wtedy z parafialną pielgrzymką do Fatimy, gdzie ofiarowaliśmy Matce Najświętszej naszą wspólnotę parafialną i dokończenie budowy i wyposażenia naszej świątyni. Wtedy to przywieźliśmy z Fatimy oryginalną figurę Fatimskiej Pani i dla Niej zbudowaliśmy ołtarz w kształcie dębu, bo na takim drzewie objawiła się Maryja. Poświęcenie naszej figury i ołtarza odbyło się bardzo uroczyście. Trzej biskupi włocławscy – bp Bronisław Dębowski, bp Czesław Lewandowski i bp Roman Andrzejewski dokonali tego aktu w dniu 6 lipca 1996 r. Był to dzień dla naszej diecezji i naszej parafii szczególny. Wędrująca po Polsce figura Matki Bożej z Fatimy w tym dniu przybyła do Włocławka witana przez olbrzymie tłumy z całej diecezji przed naszym nowym kościołem w Parku Łokietka. Po długim dywanie, ułożonym przez parafian z własnych kwiatów, od ul. Kasprowicza do schodów świątyni oficerowie włocławskiego garnizonu w asyście kompanii honorowej przenieśli figurę na specjalnie zbudowany ołtarz na schodach naszego kościoła. Był to ołtarz z pnia dębu udekorowany biało-żółtymi wstęgami aż do wieży świątyni. Przy udziale chórów z diecezji odbyło się uroczyste powitanie, po czym proboszcz odmówił litanie do Matki Bożej, a bp ordynariusz  oddał Włocławek pod opiekę Fatimskiej Pani. Po nabożeństwie powitania przenieśliśmy figurę procesyjnie przez całe miasto do katedry, gdzie odprawiona została Msza Maryjna, a potem całonocne rozmowy wiernych z Matką.

         Od tamtego czasu odprawiamy w naszym kościele nabożeństwo fatimskie każdego 13-tego dnia miesiąca, od maja do października, połączone z adoracją i procesją z figurą po Parku Łokietka.

         W roku jubileuszu 100-lecia wprowadzamy dodatkowo nabożeństwo I sobót miesiąca od czerwca do października, zgodnie z życzeniem Matki Bożej, przekazanym nam przez s. Łucję – jedną z uczestniczek objawień. Zapraszamy więc w każdą pierwszą sobotę miesiąca na g. 17.30 na różaniec fatimski, refleksję o orędziu i Mszę  św. ku czci matki Bożej z Fatimy.

Jakie są warunki skutecznego nabożeństwa wynagradzającego Niepokalanemu Sercu Maryi w I soboty:

 • przystąpienie do spowiedzi miesięcznej w tym dniu lub wcześniej;
 • przyjęcie komunii św. wynagradzającej;
 • odmówienie jednej części różańca;
 • medytacja na temat różańca, jako modlitwy polecanej w orędziu.

Rozpoczynamy to nabożeństwo w I sobotę czerwca o g.17.30.Zapraszam wszystkich czcicieli Matki Bożej oraz tych, którzy mają jakiekolwiek problemy osobiste, rodzinne, zawodowe czy moralne. Tu zaczerpniecie siły do wytrwania w dobrym i zmianie życia na lepsze, pełniejsze i radośniejsze, bo w końcu

„Moje Niepokalane Serce zatryumfuje”.

Kategoria: