Kazania

Dobry Pasterz

„Moje owce słuchają mego głosu”

 

Niedziela Dobrego Pasterza w roku 2019 jest bardzo trudna – tak dla samych pasterzy jak i dla wiernych. Nastał bowiem czas nienawiści do ludzi Kościoła oraz terror profanacji.

Ataki na Kościół nie są czymś nowym. Doświadczył ich Chrystus oraz pierwszy Kościół i kolejne pokolenia męczenników, aż po Sri Lankę.

W ostatnim czasie doświadczamy terroru profanacji:

  • przy kościele parafialnym w Zarzeczu zostały zniszczone 22 z 23 figur z Alei Świętych umieszczonych przed świątynią,
  • w Kwidzyniu 3 maja zrzucono ze ściany i połamano krzyż, a do kropielnicy wlano alkohol.
  • fala profanacji wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej w Płocku, w Warszawie i w Krakowie, to najboleśniejszy akt terroru profanacji.

Wizerunki Matki Bożej z aureolą w kolorach sześciobarwnej tęczy rozwieszone zostały na toaletach miejskich i koszach na śmieci. To bardzo bolesne wydarzenia, które w dodatku dokonują się w miesiącu szczególnie poświęconym Matce Bożej, gdy wierny polski Naród oddaje Maryi cześć w czasie nabożeństw majowych. Nic nie usprawiedliwia takich czynów. Widząc te profanacje i osoby, które im przyklaskują, pytamy dziś wprost: Co się stało z naszymi sumieniami?

Podobno wolność sumieniem się mierzy. Ks. J. Twardowski pytał kiedyś : „Co mam zrobić z tymi, którym sumienie zwariowało”?!

Poniżono Polskę, profanując jej największą świętość. Broniąc postaw obrazoburczych, na Rynku Głównym w Krakowie przed bazyliką Mariacką stało kilku działaczy środowiska LGBT z wizerunkami Matki Bożej z tęczową aureolą. Tęcza, jako symbol tego ruchu, jest dla katolików znakiem zepsucia, degeneracji moralnej i grzechu. Umieszczenie symbolu tęczy na obrazie Matki Bożej bezsprzecznie:

  • obraża w sposób prymitywny uczucia religijne katolików,
  • jest symbolem moralnej i patriotycznej degeneracji, bo kpi z Tej, „która dana jest nam ku obronie”.

Poniżono Kościół. Poniżono i obrażono nas, Polaków wiernych Bogu. Zszargano sakramentalne kapłaństwo i naszych pasterzy. Zdeptano godność człowieka, osiągając demoniczną satysfakcję obrazoburcy.

Religijny kryzys Zachodu zdecydowanie wkracza do Polski, próbując podciąć naszą katolicką tożsamość, nasz fundament wiary, model chrześcijańskiej rodziny i wychowania dzieci. Ta barbarzyńska fala już przychodzi do nas, Matka Boska z tą tęczową flagą to wstęp do fali barbarzyństwa.

Co się z nami stało?! Dokąd zmierzamy?! Jaka będzie Polska?!

Papież Benedykt XVI mocno przestrzegał przed dyktaturą relatywizmu przejawiającej się w swoistej krucjacie ateistów szydzących z chrześcijaństwa i jego wartościach moralnych. Z niespotykaną siłą atakuje się chrześcijańską kulturę, promując ateistyczny sposób życia, przeciwstawiany religii i moralności.

Kochani! Bez przywiązania do chrześcijańskiej tradycji i wartości ewangelicznych nie przetrwamy jako wspólnota cywilizacyjna.

Manipulacja ateistycznej propagandy, umocowana gdzieś bardzo wysoko, sprawiła, że zawrotną popularność zdobyło dziś słowo – wytrych - „tolerancja” - jesteś dobry, gdy jesteś tolerancyjny.

Jezus nie uczył jednak tolerancji, ale miłości. Nie można miłości zastąpić tolerancją, czyli pobłażliwością dla wszelkiego rodzaju zła i brzydoty. Agresywna postawa środowisk homoseksualnych jest prowadzona w imię tolerancji i ukazywana jako rzekoma wartość europejska. Tymczasem wystarczy otworzyć I rozdział VI listu do Koryntian, gdzie to zło wyraźnie jest nazwane i po imieniu:

Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą,  ani złodzieje… nie odziedziczą królestwa Bożego.” Należy więc zło potępiać, a człowieka zagubionego miłować i pomagać w wejściu na drogę dobra. Nie tolerować zła. Nie można patologii uważać za normę i to jeszcze europejską. Trzeba bardziej słuchać Boga niż celebrytów. Skoro wierzę w Boga, to znaczy, że Jego nauka jest dla mnie wiążąca, a nie sprzeczne z nią propozycje tego świata.

Ks. Piotr Skarga, wielki kaznodzieja sejmowy, wołał przed laty do posłów i senatorów:

„Zacni Panowie! Mury Rzeczypospolitej ustawicznie się rysują,

a Wy mówicie: Nic to, nic! Nierządem Polska stoi!

Lecz gdy się nie spodziejecie, pogruchoce Was Pan Bóg,

jako ten gliniany garniec!

Owo jest demokracyja Wasza! Prawa piszem, karty mażem,
a papier ukazujem, a po staremu w nierządzie żyjem!...”

Szkoda, że w dzisiejszym parlamencie - i naszym i europejskim - nie ma kaznodziei sejmowego na miarę Piotra Skargi. Może oprzytomnieli by ci, którzy zapomnieli, na jakim fundamencie wyrosła nasza Ojczyzna i które wartości najlepiej służą Narodowi.

Jakże boleśnie brzmią dziś słowa naszego wieszcza Z. Krasińskiego:

„Ten świat się rozpadł i rozdziera siebie,
lecz żadna z jego podzielonych połów

już się nie modli, o Matko, do Ciebie.
My jedni tylko paląc się na stosie
wciąż ślemy modły w Twój bezmiar daleki.
Poznaj Królowo poddanych po głosie
i bądź nam Matką, teraz i na wieki.”

Do podjęcia modlitwy wynagradzającej Bogu i Matce Najświętszej za profanacje Obrazu Jasnogórskiego wezwali polscy biskupi. Od 8 maja, w uroczystość św. Stanisława BM, głównego patrona Polski, przez dziewięć kolejnych dni na Jasnej Górze trwa modlitwa ekspiacyjna - codziennie o g. 16.00 odmawiany jest Różaniec, jako wynagrodzenie za czyny znieważania wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej. Ta nowenna jasnogórska jest wyrazem bólu i smutku, jaki dotyka nasze serca w związku z tymi wydarzeniami.

Módlmy się i my na codziennych nabożeństwach majowych:

  • By nie brakło wśród nas świadków wiary, którzy chcą umacniać wspólnotę narodową w oparciu o wartości ewangeliczne.
  • Byśmy słuchali tylko Dobrego Pasterza, a nie wilków w owczej skórze.
  • Módlmy się nawzajem za siebie, o łaskę życia w prawdzie, byśmy nie dali się zniewolić przez szatana, ojca kłamstwa, a żyli w wolności Dzieci Bożych.
  • Byśmy byli zdolni bardziej słuchać Boga niż ludzi.

 

Matko Kościoła – ratuj swój Kościół!

Matko zniewolonych, weź za rękę opętanych i bezbożnych,
Matko pomóż im!...wszak i oni dziećmi są Twoimi.
„Niech się odmieni, oblicze Ziemi, Tej Ziemi.”

 

Kategoria: