Kazania

Apel Niepodległości

Królowo Polski.. tej Niepodległej… i tej zniewolonej

Apel jasnogórski we włocławskiej katedrze

10 listopada 2018 r.

Stajemy dziś z apelową modlitwą przed Twoją Jasnogórską Ikoną i przed włocławskim Tumskim Krzyżem. Tak było na początku. Gdy pierwsi misjonarze - bp Jordan i św. Wojciech - postawili na ziemi Słowian krzyż, Ty Matko, tak jak na Golgocie, tak i tu, na tej ziemi, stanęłaś pod nim, jako wychowawczyni polskiego narodu. Trwasz pod tym polskim krzyżem do dziś nie lękając się ani groźby, ani wojny, ani szyderstwa, ani wrogów. Jesteś z nami zawsze, zwłaszcza tam, gdzie historia nas boli. Stanęłaś nad kołyską Kościoła w Polsce i towarzyszyłaś tworzeniu się polskiej państwowości przez chociażby dwa wybitne znaki: Bogurodzicę i Jasnogórski Obraz.

O odzyskanej 100 lat temu wolności powiedział Jan Paweł II, że była ona "dojmującym owocem duchowego dojrzewania oraz heroicznych poświęceń." Ten trudny czas przynosił liczne przykłady duchowego dojrzewania narodu, który trwał na modlitwie, "wolnego ludu śpiew niosąc przed Boga tron"./J. Słowacki/ Heroizm poświęceń dla Ojczyzny realizował się na różnych szlakach i polach bitew:

 • przez mroźne tajgi Sybiru i osławione carskie kibitki,
 • "z ziemi włoskiej do Polski" z Mazurkiem Dąbrowskiego,
 • przez powstańcze lasy Korony, Litwy i Rusi,
 • przez legionowe okopy, "rzucając na stos swój życia los".
 • przez powstańców Niezłomnej Warszawy
 • przez internowania i ofiary stanu wojennego.

A gdy czyny orężne dla Polski i trud modlitwy w jej intencjach splatały się w jeden węzeł miłości, powstawały tak wspaniałe postacie, jak Rafał Kalinowski, Adam Chmielowski, czy Prymas Tysiąclecia i ks. Jerzy Popiełuszko.

Słyszeliśmy w środę słowa Papieża Franciszka do Polaków: „Budujcie szczęśliwą przyszłość Ojczyzny w jedności.”

Nie jest to łatwe Maryjo. Ty wiesz najlepiej ile w naszym społeczeństwie prywaty, nienawiści, zazdrości i grzechów pospolitych. Pomóż nam zrozumieć Matko, może chociaż na to stulecie, że kiedy szpony się zaciskają, rozum przestaje działać, bo tam, gdzie jest agresja, nie ma Ewangelii. My Polacy za dużą mamy pamięć, a za małe serce.

Nikczemna propaganda zjada dziś ludziom mózgi i trzeba niebywałego wysiłku, by nie zgubić Jezusa w zbanalizowanym świecie. Chroń nas Maryjo przed zgorszeniem maluczkich i manipulacją społeczną, byśmy twardo stali przy Krzyżu, Kościele i Ewangelii, bo tu jest nasza tożsamość, siła i szansa na przetrwanie. Byśmy zrozumieli:

 • że to nie krzyż się chwieje, to świat się chwieje,
 • że to nie Kościół upada, ale słabi jego ludzie,
 • że to nie ewangelia się dezaktualizuje, ale ludzie do niej nie dorastają,
 • a kto nie wie czego chce, kończy zazwyczaj tam, gdzie nie chciał.

My wiemy Maryjo, że wczoraj, to historia; jutro – tajemnica; dzisiaj - to dar losu. Przyszliśmy tu w wigilię święta Niepodległości:

 • by podziękować Ci Matko za nasze wczoraj, o którym pisał poeta:

  „Polsko, wszak myśmy z twego zrobili nazwiska

pacierz co płacze i piorun co błyska.” ) A. Asnyk)

Nie raz płakaliśmy rzewnym pacierzem niewoli, zesłania i szubienicy; błyskaliśmy też piorunem męstwa i odwagi, poświęcenia i bohaterstwa. Czy my dziś potrafimy jeszcze:

= płakać pacierzem nad zdradą i kłamstwem, korupcją i aferą, matactwem i cynizmem?!

= błyskać piorunem męstwa i odwagi, pracowitości i wybaczania?

 • by przedstawić Ci nasze dziś – trudne i niebezpieczne, bo za dużo dyskutujemy, a za mało się modlimy, a nasz świat dziczeje, brutalnieje, głupieje. Zatruł nasze dusze bakcyl niszczącej nienawiści, przed czym ostrzegał nas nasz wieszcz narodowy:

„Niczym Sybir – niczym knuty i cielesnych tortur król!
Lecz narodu duch otruty – to dopiero bólów ból!” (
Z. Krasiński)

     I chciało by się zapytać za innym poetą:

„Jak zwie się wasza boleść sroga?    

Nie mamy Boga. Brak nam Boga.”(L. Staff)

 • powierzyć Ci nasze jutro – z dużym potencjałem moralnym, narodowym i religijnym, ale jak mówił poeta:

Duza by już mogli mieć,ino oni nie chcom chcieć!” (S. Wyspiański)        Dużo wcześniej zaś wołał kaznodzieja sejmowy:

„Piszem prawa. Karty mażem. A po staremu w nierządzie żyjem.. .Mówić, pisać, wywodzić umiemy, A czynić najmniej.” (P. Skarga)

Maryjo! Chcemy pamiętać dziś, w ten wielki jubileusz o dziedzictwie:

 • powstańców listopadowych, styczniowych i wielkopolskich,
 • żołnierzy AK i Państwa Podziemnego oraz Żołnierzy Wyklętych,
 • „Solidarności’ i ofiarach stanu wojennego,
 • o dziedzictwie Kościoła, który w najtrudniejszych czasach ducha nie gasił, głosząc Ewangelię nadziei i zawsze był z Narodem.
 • o dziedzictwa Jana Pawła II, który w Legnicy w 1987 r. prosił nas: ”Nie lękajcie się zatem brać odpowiedzialności za życie społeczne w naszym kraju.”

Z dawna Polski Tyś Królową Maryjo…

Weź w opiekę Naród cały, niech rozwija się wspaniały…

Uproś sercom zmartwychwstanie…

W ojców wierze daj wytrwanie… Maryjo.

Kategoria: