Kazania

Rezurekcja 2018

Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał!

 

 1. Bracia i Siostry.
 2. To nie tylko wielkanocne pozdrowienie chrześcijan. To prawda, której moc daje nadzieję i siłę w najtrudniejszych doświadczeniach – osobistych, społecznych i narodowych. Życie zwyciężyło śmierć. Prawda pokonała kłamstwo. Zmartwychwstanie stało się źródłem wiary, nadziei i miłości.
 3. Na zmartwychwstaniu opiera się całe chrześcijaństwo. Gdyby Jezus nie zmartwychwstał już dawno byłby zapomniany. Historia wyrzuciłaby Go na śmietnik zapomnienia. Najwyższa Rada Żydowska – Sanhedryn, która wydała na Jezusa wyrok śmierci, tak właśnie uważała, że zabicie Jezusa będzie najlepszym sposobem na wyrzucenie Go z historii. Jednakże tak się nie stało, bo Chrystus zmartwychwstał.
 4. Zmartwychwstanie Chrystusa jest faktem, dzięki któremu zaistniała wspólnota Kościoła; jest ono fundamentem, z którego wyrasta i na którym wznosi się gmach całej chrześcijańskiej wiary. Jezus Chrystus zmartwychwstał i jest z nami „przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”
 5. Kiedy wszystko budzi się do życia, nadchodzi wiosna; my także świętujemy życie, ale nieco inne – życie w Bogu, życie z Bogiem, które prowadzi do życia wiecznego. Wielkanoc więc, to święto życia. Jezus zwyciężył śmierć i grzech oraz dał nam życie wieczne. Oczywiście poruszamy się tutaj na gruncie wiary, a nie na gruncie wiedzy. Wiara ta jest poparta świadectwem apostołów, którzy oddali życie za prawdę o zmartwychwstaniu Chrystusa i to jest najważniejsze świadectwo.

Po smutnych jubileuszach ubiegłego, 2017 roku, takich, jak:

 • 500-lecie rozbicia chrześcijaństwa,
 • 300-lecie powstania masonerii,
 • 100-rewolucji bolszewickiej,

W tym roku przeżywamy inny, jakże radosny i ważny dla nas jubileusz, 100-lecia odzyskania Niepodległości naszej Ojczyzny. Grób Pański w naszym kościele nawiązuje do tej rocznicy, gdyż przez 123 lata powszechnie łączono zmartwychwstanie Chrystusa ze zmartwychwstaniem Polski. Nieustannie po kościołach i przy kapliczkach przydrożnych modlili się Polacy:

Błogosław Matko naszej biednej ziemi, tej przebogatej w nieszczęścia i łzy                                      

Ochroń jej dzieci idąc razem z nimi przez wichry, burze i przez ciemne mgły.

Oczekiwano, walczono i modlono się nieustannie o Jej zmartwychwstanie. Każde nabożeństwo w wielkich katedrach i wiejskich kościółkach kończyło się modlitewnym szlochem: „Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie”.

„Polsko, wszak myśmy z Twego zrobili nazwiska

Pacierz, co płacze i piorun, co błyska” - modlił się J. Słowacki

A inny wieszcz narodowy, Zygmunt Krasiński wołał z wygnania:

„Cokolwiek będzie, cokolwiek się stanie,
Jedno wiem tylko: sprawiedliwość będzie,
Jedno wiem tylko: Polska zmartwychwstanie”

Ta nadzieja towarzyszyła polskim banitom,

„Wtedy, kiedy los nieznany / Rozsypywał nas po kątach, 
Kiedy obce wiatry grały, /  Obce orły na proporcach,
Przy ogniskach wybuchała / Niezmożona nuta swojska.
 
Żeby Polska, była Polską.”

„Rozrzucano nas po kątach”– czy to w kibitkach na daleką Syberię, czy po gorzki chleb emigracyjny „na paryski bruk” i z tych, boleśnie odległych stron, szeptali wygnańcy norwidowską modlitwę emigracyjną:

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba / Podnoszą z ziemi przez uszanowanie Dla darów Nieba....Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego gdzie pierwsze ukłony Są, jak odwieczne Chrystusa wyznanie, "Bądź pochwalony!"… Tęskno mi, Panie...

Motyw zmartwychwstania Polski, upadłej po zaborach, zdominował polską myśl na cały XIX wiek. Kolejne zrywy powstańcze, choć doraźnie nieskuteczne, rodziły nowe pokolenia patriotyczne, które podejmowały kolejną walkę o niepodległość. I tak:

 • Dzieci powstańców listopadowych podjęły na nowo zryw wolnościowy w powstaniu styczniowym.
 • Potomkowie bohaterów powstania styczniowego, to legioniści i obrońcy Wisły w wojnie bolszewickiej, którzy „na stos …rzucili swój życia los” .
 • Synowie i córy ludzi z Cudu nad Wisłą, to szare szeregi, akowcy, powstańcy warszawscy i żołnierze niezłomni.
 • Ich zaś potomkowie to ludzie Solidarności i „cudu nad Bałtykiem”.

Silny był przekaz tradycji patriotycznych i etos walczących pokoleń, czego świadectwem jest chociażby polska pieśń:

Nad moją kolebą / Matka się schylała,
I mówić pacierza wcześnie nauczała.

"Ojcze nasz" i "Zdrowaś" / I "Skład Apostolski",
Bym do samej śmierci kochał naród polski.

Bo ten naród polski / Ma ten urok w sobie,
Kto go raz pokochał, nie zapomni w grobie.

Ojcowie zaś, gdy wracali z powstania, w ciszy wieczoru uczyli swoich synów:

„Kto ty jesteś? — Polak mały. Jaki znak twój? — Orzeł biały.

Gdzie ty mieszkasz? — Między swemi. W jakim kraju? - W polskiej ziemi.

Czym ta ziemia? - Mą Ojczyzną. Czym zdobyta? - krwią i blizną.

Czy ją kochasz? - Kocham szczerze. A w co wierzysz? - W Boga wierzę”.

Nie ważne też były wtedy różnice społeczne, polityczne czy religijne.

 1. ·        „Nad Niemnem” ziemianin Andrzej Korczyński i chłop Jan Bohatyrowicz w jednej mogile powstańczej spoczęli, bo jednym sercem Ojczyznę miłowali.
 2. ·        Dla Żeromskiego polskość i katolicyzm, to jedno. „Kto chce jedno od drugiego oddzielić, krew ma pod siekierą.”
 3. ·        Roman Dmowski w znanej książce pt. „Kościół, naród i państwo”, stwierdził: „Katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, zabarwieniem jej na pewien sposób, ale tkwi w jej istocie, w znacznej mierze stanowi jej istotę. Usiłowanie oddzielenia u nas katolicyzmu od polskości, oderwania narodu od religii i od Kościoła, jest niszczeniem samej istoty narodu”.
 4. Polski papież Jan Paweł II w naszym Parlamencie w 1999 r. powiedział … i przyjmijcie to dziś, Kochani, jako przesłanie wynikające ze zmartwychwstania w setną rocznicę odzyskania Niepodległości.:

„Naród ginie, gdy znieprawia swojego ducha, naród rośnie, gdy duch jego coraz bardziej się oczyszcza i tego żadne siły zewnętrzne nie zdołają zniszczyć. Niech wspaniałe świadectwa miłości Ojczyzny, heroizmu i bezinteresowności, jakich mamy wiele w naszej historii, będą wyzwaniem do zbiorowego poświęcenia wielkim narodowym celom.”

 1. Niech więc ten czas Wielkiej Nocy będzie czasem powstania z martwych. Nie przez takie kryzysy Polska potrafiła przejść cało. Nie z takich grobów nas Pan Bóg wydobywał w naszych ponad tysiącletnich dziejach… i w życiu osobistym.

Bracia Siostry.

 • Zachęcajmy się dziś nawzajem słowami staropolskiej pieśni rezurekcyjnej:
 • „Chrystus zmartwychwstan jest, nam na przykład dan jest.
 • Iż mamy zmartwychpowstać, z Panem Bogiem królować. Alleluja!”

 

Kategoria: