Historia

Schody

Wiosną 2007 r. przystąpiono do demontażu dotychczasowych schodów przed świątynią. Powodem  rozbiórki była wadliwa ich konstrukcja oraz niedostosowanie do obowiązujących norm bezpieczeństwa. W maju tegoż roku pobudowano nowe schody betonowe, a w 2008 r. - Roku Złotego Jubileuszu Parafii obłożono je granitem. Prace te wykonała grupa górali pod kierunkiem Józefa Ptaszka, w składzie: Piotr Fafrowicz, Józef Jurkowski, Janusz Kobylarczyk i Stanisław Ziemniak.

zd h 10

7 września 2008r. proboszcz parafii ks. prał. Zbigniew Szygenda dokonał uroczystego poświęcenia granitowych schodów przed świątynią – votum parafii za 50 lat jej istnienia. Jest to jednocześnie data zakończenia budowy kościoła Najświętszego Zbawiciela.

Kategoria: